Meditatie van Japke de Kraker - Deel 87

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 12:03

Wat is belangrijk op dit moment?


Van allerlei reacties schieten door je heen.
Het wordt kouder en in Oekraïne maakt Poetin nog steeds meer kapot…
Wat is belangrijk? Warmte, maar vooral vrede! Wie bewerkt vrede?


Over vier weken hopen we Kerstfeest te vieren. De geboorte van de Vredevorst meer dan 2022 jaar geleden, vieren wij dan. Hoe was toen de situatie? Gelovige Joden hielden in het verborgen met gesloten deuren hun erediensten. Angst voor de Farizeeën speelde daarbij een rol.
Ook nu worden in het geheim erediensten gehouden onder andere in Iran. Wat speelt een rol?


Bedreigingen en martelingen lijken de vrede en vrijheid van godsdienst te verdrijven.
Wie is Jezus nu voor jou?
Johannes zijn leerling vertelt over Jezus: ‘Genade en vrede van Hem die is, die was en die komt,’
Verder in Openbaring 1: 5b: ‘Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed, (…) aan Hem (Jezus) komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.’
Wat mag dit betekenen in deze tijd?
Is er een werkelijkheid die wij niet opmerken? Genade en vrede? Jezus, die nabij is?
Van wie verwachten wij vrede en recht? Willen wij naar Hem toegroeien? Of zien we naar mensen, die vrede zullen brengen? Hebben wij het idee dat wij in eigen kracht voor vrede, warmte en gezondheid zullen zorgen.
Johannes – persoonlijk maakt hij Hem als vriend en docent mee – heeft het over Jezus die ons liefheeft. Liefhebben, hoe?
Bevrijding van onze zonden door Zijn bloed… Letterlijk stroomt er bloed langs het kruis op Golgotha. Daadwerkelijk geeft Gods Zoon Zijn leven om ons eeuwige vrede te geven!


De komst van deze Vredevorst herdenken wij over enkele weken. Jezus is echt gekomen. God heeft in Zijn Zoon Zichzelf gegeven om de wereld te redden: 'Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16.


Ondanks pijn, ziekte, oorlog, vervolging staat voorop het woord van God: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Mattheus 28: 20.


Hou vol. Blijf bidden en zoek Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Ontvang Zijn genade en vrede.

 

Gods zegen en nabijheid gewenst.


Hartelijke groet,
Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.