Meditatie van Japke de Kraker - Deel 88

Gepubliceerd op 6 januari 2023 om 11:03

Geliefden,

Missen wij elkaar?
Ja, na het sterven van iemand die je lief en dierbaar is, je vader, moeder, partner, broer, zus, kind of…
Zij zijn wanneer ze God van harte gezocht hebben naar hun hemelse bestemming gegaan. Daar, waar Jezus al een woning voor hen had klaargemaakt. Dan geldt: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?’ Dit zijn Jezus’ woorden, zie Johannes 14:1 en 2.


God die alles ziet, weet dat wij elkaar missen of zullen missen. Hij weet, dat wij verlangen naar een status in de hemel, want in vers 3 staat: ’Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn, waar Ik ben.’
Wat een troostvol uitzicht voor ons, die vreemdelingen op deze aarde zijn. Onrecht verdwijnt.


Wij mensen, die ook nog ouder en mogelijk gebrekkiger worden, willen de pijn van het verlies en de eenzaamheid niet.  Toch wordt er rekening met deze gevoelens gehouden. Onder andere in de psalmen ‘HEER, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet U bereiken.’ (Psalm 102:2) en ook in Openbaring 21:4 ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.’ Oorlogen, jammerklachten en onderdrukkingen, rouw en dood, alles wat wij nu meemaken, zal voorbij gaan!


Wij mogen hoopvol kijken naar de toekomst: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal als hun God bij hen zijn.’


Het afgelopen jaar ben ik gestopt mede vanwege mijn leeftijd en verminderde gezondheid met het lesgeven op de AZC’s Burgum en St. Anna. Met ‘Open Huis’ op de eerste vrijdag van de maand en kortgeleden met het Bijbelstudie geven aan asielzoekers, die in Leeuwarden in het WTC verbleven.


Positief nieuws is, dat ik door mag gaan met maandelijkse bemoedigingen, zowel voor jullie als mijzelf via app en mail. En dat er elke tweede zondagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur een multiculturele bijeenkomst is in ‘De Morgenster’ Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden, ‘Open Huis’ vervangend. Welkom op 8 januari! En tenslotte, met velen van jullie mag ik via app meeleven.


Voor 2023 wens ik alle lezers een gezegend nieuw jaar. 


 
Gods zegen en nabijheid gewenst.


Hartelijke groet,

Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.