Meditatie van Japke de Kraker - Deel 31

Gepubliceerd op 30 december 2020 om 12:00

Wake-up, opwekking!

 

Wat is de essentie van opgewekt zijn? Ga je dan blij en opgetogen de nieuwe dag tegemoet?
En lukt dit?
Eigenlijk zijn we net als Maria , die huilend bij het graf staat.
In deze tijd van veel  isolement, waarin een nog ergere variant van corona opduikt, zijn verdriet, wanhoop, ziekte en dood eerder merkbaar.
En iedereen kan voor zichzelf invullen, waarom hij of zij huilt! Inderdaad soms bij een graf. Wake-up, een opwekking hebben we nodig.
Johannes roept in de woestijn van het leven: ‘Kom tot inkeer’. Petrus zegt: ‘Keer je af van je huidige leven, laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonden. Dan zal de Heilige Geest je geschonken worden, want voor jou geldt deze belofte, evenals voor je kinderen…’(Hand.2:38 en 39)
Is dit de opwekking, die we nodig hebben?
Maria uit Magdala is tot inkeer gekomen, haar zonden heeft zij aan God beleden en zij weet dat Jezus haar vergeving heeft gegeven. Ja, zij  is een verbondskind, toch treurt zij.
Naar welke opwekking ziet zij, zonder het te weten, uit? Haar verdriet maakt haar blind, haar gebrek aan vertrouwen sloopt haar van binnen. Hoe zit dat bij ons?


In 1 Thessalonicenzen 4 worden zonden benoemd die Petrus bedoeld met ‘Keer je af van je huidige leven’. God roept ons tot een heilig leven. Wat is dat? Hoe blind zijn wij?
Jezus vraagt Maria: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria die denkt dat het de tuinman is, zegt: Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’
Jezus noemt Maria bij haar naam en zij zegt: ‘Rabboeni’.  Jezus is opgewekt uit de dood!
Dèze opwekking redt haar.
Maar zij mag haar Meester niet vasthouden. Wel mag zij aan alle broers en zussen de blijde boodschap doorgeven, dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat Hij naar Vader gaat, die ook onze Vader is, naar God die ook onze God is!(Joh.20:17)
Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar Zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.(1Thess.4: 14)
Dan begint na Kerst: Advent. Vol verwachting wachten wij op de laatste bazuin! De engelen staan na de opstanding klaar om de tweede komst van Jezus voor te bereiden.
Troost elkaar met deze woorden: ‘de Heer Zelf zal uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen wij altijd bij Hem zijn.’ (vers 16 en 17)


Wake-up, Jezus zelf wekt ons op, Hij maakt ons klaar voor de nieuwe aarde! Blijf Hem liefhebben, vuur elkaar aan, troost en bemoedig elkaar! Verlang naar Jezus terugkomst, zing: Maranatha!

 

Gods zegen en nabijheid.
Hartelijke groet,
Japke de Kraker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.