Meditatie van Japke de Kraker - Deel 32

Gepubliceerd op 6 januari 2021 om 12:00

Een nieuw begin

 

Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe komt, ook in 2021.
Op de aarde waarin  wij nu leven, heerst ziekte, kanker, corona, een slepende longaandoening, afwijzing…
Je moet soms leven met een pijnlijke onzekerheid. Gelooft IND je, nemen ze je christen-zijn serieus?
Toch gaat het gebrokene voorbij en komt het nieuwe…


We weten dat God naar ons bidden hoort. In Psalm 23 staat ‘De HEER is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets’.
In 1 Johannes 5:14 staat: ‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil…’
Zo wordt benadrukt dat wij met onze dagelijkse lasten naar de troon van Gods genade mogen gaan.  En uiteindelijk mogen wij vrijmoedig op de dag van de wederkomst Jezus tegemoet gaan!
Heeft dat met verhoring van onze gebeden te maken?  Het heeft een relatie met het horen naar ons bidden! 


God is groot, veel groter dan wij, met onze invulling van horen en verhoren. In Gods Woord komt het werkwoord ‘verhoren’ niet voor.  Wat God met onze wensen doet, is niet onze zaak. Eén ding is zeker: ‘God laat het werk van Zijn handen niet los.’
Hij leert  ons het volmaakte gebed: ‘Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen en Uw Wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.’
In dit volmaakte gebed komt het zoeken naar de wil van God naar voren. Wanneer wij iets vragen dat met het zoeken naar Zijn wil te maken heeft, luistert Hij.
Met hulp van ‘Onze Vader’ komt het nieuwe begin en weten wij wat past bij Zijn wil! Ook Anno Domini, het jaar van onze Here: 2021.


Klaagliederen 3:22 en 23:
‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden.
veelvuldig blijkt Uw trouw’

 

Gods zegen en hartelijke groet,

Japke de Kraker


Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl    

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.