Meditatie van Japke de Kraker - Deel 33

Gepubliceerd op 13 januari 2021 om 12:00

Angst voor besmetting?

 

Om ons heen zijn er noodsignalen. Een Irakese moeder die zorg draagt voor kleine kinderen lijdt aan corona. Vier medewerkers van een opvanghuis voor aidskinderen zijn besmet met corona.
Slechts enkele recente gevallen, ieder kan het verder aanvullen.
Angst is toch een realiteit, of moeten we voor iets anders bang zijn?
We denken al gauw, dit gaat om leven en dood?
Wat zijn werkelijke levensbehoeften? En wie kan daarin voorzien?


Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn zonder te eten. Honger teisterde Hem. Satan wist van deze levensbehoefte. De duivel zegt: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’  Zijn advies heeft te maken met: ‘Geef toe aan je behoeften, voorzie er zelf in op grond van je status als kind van God. Zoek waar je recht op hebt.’
Jezus antwoordt deze listige slang: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’
Wat kan ik hieruit leren in deze tijd van corona- besmettingen en aantasting van mijn waarde als christen? Hierbij kun je ook denken aan de valse argumenten van IND bij herziene aanvraag!
Jezus leert mij dat Hij niet naar de aarde is gekomen om zichzelf te laten gelden, om de VIP uit te hangen… Nee, het tegendeel. In Filippenzen 2: 6 staat: ‘Hij, die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.’


Wat zegt dit in onze tijd van noodsignalen over dodelijke besmettingen? Dat kunnen letterlijk virussen zijn, maar ook, wanneer we terug zien naar wat er in Washington gebeurde naar aanleiding van een hoogmoedsvirus (vijf doden). Er zijn meer vormen van eraan gaan.
Maria die treurt bij het graf van haar al gestorven broer Lazarus, krijgt van Jezus te horen: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.’


Wie heeft de macht over mijn leven, waar zoek ik mijn identiteit? Is het gezondheid, waardering, prestaties, status, bezit, gevoel van minderwaardigheid of van meerwaardigheid?
Voordat Jezus in de woestijn door satan verleid werd, daalde de Geest van God op Hem en uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik vreugde.’
In Johannes 14:21 staat: ‘Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem/haar bekendmaken.'


Dus opnieuw: ‘Wie heeft de macht over mijn leven, waar zoek ik mijn identiteit?’
Kijk in de spiegel en zeg tegen jezelf: ik ben Gods geliefd kind. Mijn identiteit zoek ik bij God, bij Jezus Christus. Help mij hierbij Heilige Geest? Help mij de verleidingen van satan te weerstaan, zoals Jezus dit deed. Herschep mij met Zijn wijsheid door Uw Woord en Geest? Bewaar mij, zodat ik niet besmet word door het kwaad.

 

Veel zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker- van Abbema.

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl     

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.