Meditatie van Japke de Kraker - Deel 35

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 12:00

Wat krijgt prioriteit?

 

Afgelopen  zondag hoorden we een preek over occulte praktijken en de gevolgen van secularisatie. De vraag komt naar boven: Hoe werkt de duivel?
Toen de man met een kwade geest (Marcus 1: 23 en 24) in aanraking kwam met Jezus, brak de hel los.
Nu naast de coronavirus een nog agressievere variant uit Engeland, Zuid-Afrika of Brazilië ons kan besmetten, lijkt de satan meer speelruimte in te nemen. Angst en wanhoop proberen de overhand te krijgen.
Maar Jezus zei streng tegen die demon: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’
Bevelen wij ook in de naam van Jezus, demonen van angst, moedeloosheid en neerslachtigheid: ‘Hou je stil en verdwijn uit ons blikveld!’
Weten wij hoe satan werkt? Beseffen we dat de duivel ons wil losmaken van God door bijvoorbeeld ons te focussen op eigen verlangens in plaats van een rotsvast vertrouwen op God in goede en slechte tijden.


De duivel wil je kapotmaken door vernietigende gewoontes,  minderwaardigheidsgevoelens, depressiviteit. Het is zo belangrijk dat je dan zeker weet, dat Jezus voor jou, achter jou en om je heen is. Hij biedt je zelfs aan om in Zijn Naam de boze weg te sturen!
In Filippenzen 4: 4-7 staat: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’
Wat krijgt de prioriteit in mijn hart, hoofd en handen?
Blijf ik steken in zelfmedelijden, jaloezie, verbittering, opstandigheid, verslaving mogelijk aan porno en slechte t.v.-series?
Of zoek ik vreugde in Jezus, in de vruchten van de Heilige Geest; liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing?


Een lied van George Whelpton (NG 79) als afsluiting:
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.
Met Uw Liefde Heer, kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer en maak alles goed.
Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.
Jezus op Uw Woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.


Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema.


Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl     

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.