Meditatie van Japke de Kraker - Deel 36

Gepubliceerd op 3 februari 2021 om 12:00

Amazing Grace

 

‘Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond.
Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien!’ (Lied 1)


In Johannes 9 gaat het over een blindgeborene. Vanaf zijn geboorte is het elke dag en elke nacht donker om hem heen. Ook om ons heen kan het elke dag donker zijn, ook al is de zon opgegaan. Het dreigend duister van verdriet, uitzichtloosheid, zonden, angst, ziekte, eenzaamheid omringt velen. 
Waar is het licht? Wie is het licht? Wie kan de mensen in de ruimte zetten, zodat zij het licht zien?
Is het Mohammed? Is het Yoga? Is het een Ghandi? Is het een wijsheidspreuk van Zarathustra? Is het een vaccinatie tegen corona? Is het mijn ritueel, of zijn het mijn ideeën of oplossingen… ?


Wij willen beredeneren. Hoe en waarom?
Ook ten aanzien van de blindgeboren man, omringd door farizeeën, familie, buren, denkt men te weten waarom hij als blinde door het leven moest gaan.
Jezus is glashelder in het afwijzen van stigmatisering. Niet zijn zonden, niet de zonden van zijn ouders. Met andere woorden: speculeer niet over het lijden, maar doe wat je kan. Wat kun jij betekenen voor jouw naaste, zo lang het nog kan?
‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor deze wereld’ En Jezus strijkt modder op zijn ogen en stuurt de blinde naar Siloam.
In hoeverre hebben wij deze opdracht om het vuil in ons blikveld weg te wassen in Siloam (Siloam betekent: Gezondene. Jezus is de door God Gezondene…) nodig? 


Jezus vraagt aan zijn discipelen: 'Wie zeggen jullie, dat Ik ben?'
Iedereen moet kleur bekennen.  Waar sta ik? Is Jezus voor mij het Licht van de wereld of zijn mijn regels, zoals dat voor de farizeeën gold, alleen lichtgevend en richting bepalend? Bijten wij ons vast in ons gelijk wat onze interpretaties betreft?
Jezus ziet hoe de blindgeborene verstoten wordt en opent zo definitief zijn ogen, zodat hij het uit kan zingen: ik was dood en blind, maar nu mag ik zien! Amazing Grace.


Jezus ziet ons allemaal, waar we ook zijn. In een ziekenzaal, op een  begraafplaats, eenzaam in een huiskamer, op het AZC of in Ter Apel na een laatste herziene aanvraag… Daar vandaan stuurde onze vriend en broeder  Noor ‘Amazing Grace’ via YouTube!
Veel christenen weten wat lijden is, wereldwijd neemt geweld en onderdrukking toe. Verstoting van mensen die Jezus alleen alle eer willen geven, maar… Zalig de nederige van hart! (Mattheüs 5:3)

 

Jezus richt Zijn oog op ons en bij Hem vandaan begint onze genezing. Hij geeft een begin van troost in jouw rouw, verdriet en eenzaamheid. En uiteindelijk het zalig licht en eeuwig geluk!


Lied 2 ‘Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer – dat God mij nooit verlaat.’
Lied 3 ‘Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.’
lied 4 ‘Als ik daar in Zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid, dat ik genade vond.’

 

Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl     

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.