Meditatie van Japke de Kraker - Deel 37

Gepubliceerd op 10 februari 2021 om 12:00

Witter dan sneeuw?

 

Alles ligt onder een witte deken.
Volop sneeuwpret voor de kinderen.  Sneeuwpoppen en sneeuwhutten schieten als paddenstoelen op  in de speelveldjes of tegen de muren van huizen. Stralende ogen en rode wangen, het hoort erbij.
Wat doet dit met ons? Komen fijne herinneringen aan onbezorgd plezier in de sneeuw naar boven?  Spelen hoopgevende signalen een rol?
Wat zal de toekomst ons brengen?


Naar aanleiding van de witte wereld om ons heen, een gedicht uit ‘teken voor straks’:


wat vooraf moet gaan

overal  vallen
vlokken sneeuw
van kou doordrongen
naar beneden
zweven stil
boven levend groen

deel na deel
zonder zonlicht
stijf in het wit
staan stammen
sneeuwvlokken
na te staren

plotseling klinkt
over de doodse vlakte
heerlijk gezang
de Morgenzon zal komen
en leven geven
voor eeuwig’


Terug naar de realiteit vandaag.  Beneemt de sneeuw mij, ondanks gevaar en bedreiging, het leven? Of geeft de sneeuw ons juist perspectief?
Nu wordt het modder van de zonde en de duistere gedachten bedekt met het stralend wit. En de jonge grassprietjes, de aarzelende voorjaarsbloemen raken niet verstikt, maar krijgen levenssappen. De twijgjes van de stammen botten zelfs uit.
Ja, er is ziekte, er is verdriet, er is rouw, er is dood, maar het leven wringt zich naar de oppervlakte.
De nieuwe morgen breekt zich baan. Lees Openbaring 21 en 22 en Psalm 103: 1-4: ‘Prijs de HEER mijn ziel, prijs Zijn heilige Naam. Prijs de HEER mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij vergeeft je alle schuld, Hij geneest al jouw kwalen, Hij redt je leven van het graf, Hij kroont jou met trouw en liefde.’


En wanneer je bij Jezus heling en vergeving zoekt, worden  je kleren witter dan sneeuw dank zij het bloed van onze Heiland (Openbaring 22:14).

 

Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema


Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl      

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.