Meditatie van Japke de Kraker - Deel 38

Gepubliceerd op 17 februari 2021 om 12:00

Opnieuw geboren…

 

In de winter lijkt alles doods. Vanwege corona is er veel stilstand. En zeer waarschijnlijk hebben wij veel vragen over de zin van ons leven.
Midden in de nacht komt Nicodemus bij Jezus. Hij zit ook vol vragen. Hij mist vooral het perspectief in zijn leven. Mogelijk ervaart hij stilstand en doodsheid in zijn leven. Tegelijk is hij bang. Niemand mag hem zien. Wat herkenbaar voor vluchtelingen!


Waar gaan wij heen met onze wanhoopsvragen? Stappen wij net als Nicodemus op Jezus af?
Praat je dan met Nicodemus mee tegen Jezus? Stap je het Evangelie (hier: Johannes 3) binnen?
Wat zo bevrijdend is, dat Jezus de vraag achter jouw vraag ziet?


Waar zijn we in dit leven naar op weg? En wat is van belang om onze reis op deze aarde goed te beëindigen? Hoe worden wij gered van uitzichtloosheid, geldingsdrang, angst, afwijzing, eenzaamheid? Mogelijk spelen bovenstaande vragen Nicodemus door het hoofd en dan zegt Jezus: ‘Ik zeg u: ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.’


Waarvoor leven wij op deze aarde? Niet ons koninkrijkje, onze zekerheden hier, niet onze status als vluchteling… Allemaal zijn wij vreemdelingen op deze aarde na de zondeval! Maar Gods koninkrijk, dat wij dàt mogen zien, daar gaat het uiteindelijk om.
De doodsheid van de winter verandert in een explosie van groei in het voorjaar. Bloeiende bloemen, uitbottende takjes, Zachte kleuren groen, witte lammetjes enz.


Gods koninkrijk komt, is er. Het nieuwe leven  ook. Voor…? Wie bedoelt Jezus, behalve Nicodemus?
Die ‘iemand’ kan ik zijn. En ‘opnieuw geboren worden’, deze opdracht geldt dan voor mij. Wat betekent dat? Nicodemus denkt aan een tweede keer in de buik van de moeder. Onmogelijk.
Jezus doelt op een andere baarmoeder, wanneer Hij spreekt over het opnieuw geboren worden uit water en Geest. Opnieuw geboren in de geborgenheid van Gods verbond. God wil de relatie met ons herstellen in de doop. Al vanaf ons eerste begin. De Heilige Geest die doorwerkt, geeft ons houvast en leven! Gods liefde in Jezus Christus is het teken van dat verbond, Gods belofte van trouw.

 

regenboog
oneindige verbinding
tussen hemel en aarde

regenboog
schittering van kleuren
dwars door tranen heen

regenboog
niet met handen te tasten
maar met ogen te zien

regenboog
belofte boog
zichtbaar teken van Gods trouw

Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema.


Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl     

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.