Meditatie van Japke de Kraker - Deel 39

Gepubliceerd op 24 februari 2021 om 12:00

Perspectief

 

Wat is jouw perspectief in deze tijd van corona? Beperkingen op het sociale gebied. Op je verjaardag slechts één bezoeker. Na 9 uur geen bezoekje meer brengen bij een oude vriend of familielid.
Nog ernstiger, hoe is het perspectief wanneer je situatie als gelovige in een gevangenis in Iran, Pakistan, of… uitzichtloos lijkt? Hoe is het, wanneer je een laatste gesprek met IND hebt en de vraag zich aan jou opdringt: ‘Moet ik vertrekken, of mag ik nog blijven?’
Abraham krijgt te horen dat hij moet vertrekken. Heeft hij perspectief?
Heel zijn familie moet hij achterlaten, zijn zekerheden over de toekomst zijn weggevaagd.
Geldt dat ook niet voor vluchtelingen? Wat een moeiten, wat een onzekerheden…
Worden wij in Gods Woord bemoedigd?


In Galaten 3: 8b en 9: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.’
Hoe geeft God perspectief? Laten we kijken naar Jozef, hij wordt in de put gegooid, als slaaf verkocht. In het huis van Potifar en later in de gevangenis wordt Jozef tot een zegen voor zijn omgeving. Ja zelfs voor het land Egypte en omringende landen maakt God Jozef tot een weldoener.
Wie maakt God in onze moeilijke tijd tot een Zaligmaker, een Weldoener? Wie herstelt nu de kapotte relaties naar boven (God), naar binnen (mijzelf) en naar buiten (mijn omgeving)?
In Galaten 3: 11b staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ Vers 13: ‘Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt’ (Hij is gekruisigd op Golgotha!)
Onvoorstelbaar hoe onze Redder Zelf kapot ging. Mensen wezen Hem massaal af, vervloekten Hem, martelden Hem. Jezus bidt, lijdt en draagt onze straf. Uiteindelijk staat Hij op uit de dood! Zijn vloek is ons tot een zegen geworden!
Dat verandert je perspectief. Soms kun je niet over de golven heen kijken. Wanneer je opgetild wordt, met een vliegtuig over de golven zweeft, veranderen die angstwekkende grote golven in rimpeltjes. Gods perspectief voor jouw leven brengt balans in je relatie met Hem, jezelf en de ander! Wij mogen door het geloof de Geest ontvangen (Galaten 3:14) En nog meer…


Denk aan het Heilig Avondmaal. Johannes 6:53 en 54: ‘Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op de laatste dag uit de dood opwekken.’
Zo bijzonder is Gods plan om ons in Jezus Christus te zegenen. Ontvang het en wordt zo voor je omgeving een zegen.  Tot slot een canon:

‘Niet in eigen kracht,
 wil op God vertrouwen,
leer bij dag en nacht,
alleen op Hem te bouwen.’

 

Gods zegen en hartelijke groet,
Japke de Kraker-van Abbema

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl    

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.