Meditatie van Japke de Kraker - Deel 65

Gepubliceerd op 15 oktober 2021 om 10:47

Samen op weg

 

Samen op weg? How many roads has a man to walk? How many roads has a woman to go? The answer my friend is blowing in the wind.
Is het echt zo onduidelijk op onze levensweg? Bepaalt de chaos de route die we moeten gaan?
Soms overheerst het slechte nieuws over je gezondheid, je verblijf op deze aarde. Ook het verlies van iemand of iets wat je dierbaar is, kan je in beslag nemen.


Psalm 121 gaat ook over het samen op weg gaan.
De Schepper van het leven heeft ons met een doel geschapen.  Een fantastische bestemming wacht ons, wanneer wij in het nieuwe Jeruzalem aankomen.
Komen we aan?  Er is een Kompas. Een kompas dat in Psalm 121 staat: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen.’ Komt daar mijn hulp vandaan?
Op een van die hoogten stond een kruis, op Golgotha om precies te zijn. Het kompas van Gods liefde heeft met het bloed van Zijn Zoon te maken, het bloed wat op Golgotha vergoten is. Heb ik oog voor die taal van Jezus liefde voor mij?
Ik ben een vreemdeling, een asielzoeker, een pelgrim op aarde. Ik passeer zoveel wegen. Ik luister intens naar Gods antwoord in mijn turbulente leven. Waarom verdwaal ik zo vaak of ben ik de weg kwijt, verlies ik het geestelijk evenwicht?
Ik kijk vaak niet op naar die berg, ik richt me onvoldoende op de liefdestaal van God in het offer van Jezus voor mij aan het kruis! En dan is daar de berg Sion. Op die berg woont mijn HEER, de liefdevolle Vader, die ons ziet zoeken. Vanuit de hemel waakt Hij over ons. Hij zegent allen die Hem zoeken. Van nu af aan tot in de eeuwigheid.
De Engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen en bevrijdt hen.


Ben ik daadwerkelijk zo ver, dat ik alles, ook mijn pijn en frustraties aan Jezus toevertrouw? Zie ik hoe Hij vanuit de hemel voor mij zorgdraagt? Mijn verzoening met God bewerkt?
‘Hij zal mijn voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren mijn wachter.
De HEER is mijn wachter, de HEER is de schaduw aan mijn rechterhand: overdag kan de zon mij niet steken, bij nacht de maan mij niet schaden. De HEER behoedt mij voor alle kwaad. Hij waakt over mijn leven, de HEER houdt de wacht over mijn gaan en mijn komen van nu tot in eeuwigheid.’


Weerspiegel ik in mijn eigen taal, in mijn gekregen talenten, de taal van Gods liefde?
Bepaalt het refrein van 1 Korinthe 13:13 ‘Geloof, hoop en liefde’ het samen op weg zijn? Of laat ik mijn levensweg met een blik naar beneden uitlopen in een chaotische brei, waardoor het antwoord onduidelijk wordt voor mijzelf en mijn naaste medemens(en)?
Heb geloof, hou hoop en ontvang Gods liefde. The answer is not blowing in the wind!


‘Here God, waai met Uw Heilige Geest door mij heen, en vernieuw mij tot Uw evenbeeld.’

 

Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,

Japke de Kraker 

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl    

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.