Meditatie van Japke de Kraker - Deel 66

Gepubliceerd op 27 oktober 2021 om 11:43

Toegangsbeleid

 

Wie mag er binnenkomen?
Moet je een QR code hebben? Blijf je buiten de deur staan, wanneer je deze niet hebt?
Wat is het lot van een vluchteling? De één wordt toegelaten, de ander wordt afgewezen, ook al zijn de omstandigheden hetzelfde!
Zijn zij en wij te vergelijken met schapen die afgevoerd worden voor de slacht, of…


Jezus zegt: ‘Ik ben de deur!’ De deur naar het leven, want Jezus Zelf zegt tegen Thomas: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij.’ (Joh. 14:6).


Wij zijn inderdaad te vergelijken met schapen.  En door negatieve uitslagen kunnen wij ons buitengesloten voelen. Maar wanneer wij ons slachtoffer voelen, weet dat onze goede Herder Jezus Christus vanuit de hemel afdaalde om ons perspectief te geven. Hij opent deuren, die op slot zitten! Ook de deur van mijn hart, wanneer deze op slot zit!
Aan Hem hoeven wij geen QR code te tonen, een positief van IND, een gezondheidsverklaring of…  om geaccepteerd te worden!  
Zijn liefde is beschikbaar en Zijn genade is gratis voor allen die hun hart aan Jezus hebben gegeven. Dat houdt in dat zij het niet van hun eigen inbreng en inspanningen verwachten maar alleen van Hem. God heeft in Jezus Christus herstel gegeven. In de doop wordt al vanaf het prilste begin van ons leven Gods  vergeving en vernieuwing gesymboliseerd.


Wat is bij dit verbondsteken of relatie-aanbod het belangrijkste? Ligt de nadruk op mijn bewuste keuze als volwassene om bij de God van het verbond te horen, of op Gods wil? In Efeze1:4 staat: ‘In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem  heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om  in Jezus Christus Zijn kinderen te worden.’
Jezus zegt: ‘Ik ben de deur, bij Mij is redding. God Zelf is de deur, waardoor mensen redding vinden voor het oordeel!’  Jezus zegt ook: ‘Niemand kan bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft, hem (haar) bij Mij  brengt.’ Opnieuw, wie is de eerste? Wie bepaalt of ik binnen mag komen? Mijn inzet of  Gods zorg?

 

Onbegrijpelijk en verwonderlijk, voordat onze kinderen of gehandicapte broers en zussen zelf een keuze kunnen maken, mogen zij al bij de kudde van de goede Herder horen.


Dank aan God die met Abraham en zijn nageslacht een eeuwig durend verbond heeft gesloten. Dank aan God dat wij Zijn Woord hebben!
Wanneer je bang en angstig bent, besef dat je in Jezus Christus, door Zijn keuze voor jou, gedragen wordt.

Lees Johannes 3:16 ‘Want God (als Eerste) had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

 

Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl   

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.