Meditatie van Japke de Kraker - Deel 68

Gepubliceerd op 24 november 2021 om 19:08

Waarin vind je geluk?


Wat is eigenlijk geluk?
Is geluk dat je zeker bent van een goede gezondheid, een veilige plek om te wonen, lieve mensen om je heen? Status in Nederland, voldoende financiële middelen, enz.?
Door de coronapandemie weten wij dat geen mens ons goede gezondheid kan garanderen.
Via het nieuws zien we zoveel vluchtelingen die geen veilige plek hebben om te wonen…
Toch is er troost en geluk te vinden in ons leven en zelfs in ons sterven. Hoe dan?
Jezus zegt:  ‘Zoek liever eerst Mijn koninkrijk en Mijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ Mattheus 6: 33.    
Wat vraagt dit van ons?
In Mattheus 16: 24-27 staat: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan de hele wereld (voldoende financiële middelen, vaste verblijfplaats, vrienden...) te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 

Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van Zijn engelen en bekleed met de stralende luister van Zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar Zijn daden belonen.’


Wat zijn precies onze goede daden die er toe doen?
Wij hoeven het niet in onszelf te zoeken, want we zijn in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus die met Zijn kostbaar bloed voor al onze zonden volkomen betaald heeft!  
Het antwoord is: overgave aan Gods genade, Hem volgen…  Aanvaarding van Zijn betaling voor onze schuld en volkomen op Jezus vertrouwen!
Met Jezus breekt Gods nieuwe wereld door op aarde! Voor ons blijft van het grootste belang: Kom tot inkeer en volg Jezus, want de Vader schenkt het koninkrijk aan wie de weg van Jezus volgen. Wie Jezus volgt, vindt eeuwig geluk. Binnengaan in Gods nieuwe wereld ligt zo binnen ieders bereik.


Wat een geluk, dat Jezus mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.


Wat een geluk dat Hij mij door Zijn Heilige Geest ook zekerheid geeft van het eeuwige leven en dat Hij mij van harte bereid maakt om voortaan voor Hem te leven. (Vergelijk zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, onderdeel van de Belijdenisgeschriften van de Gereformeerde kerken.)


Veel geluk en vrede gewenst in alle omstandigheden.


Gods zegen en nabijheid.

 

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl   

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.