Meditatie van Japke de Kraker - Deel 69

Gepubliceerd op 8 december 2021 om 12:00

Licht en duisternis

 

Wanneer het erg donker is, waardeer je elke lichtpuntje in de duisternis. Want zonder licht verdwaal je zomaar. Graag versier je de donkere spar met kleine lichtjes. Kaarsjes steek je aan in het donker!
Maar… wie kan het licht van de zon, de maan en de sterren creëren?
De aarde was woest en doods. God zei: ‘Er moet licht komen’. Genesis 1:3


‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ Johannes  1:1-4.


Wat gebeurt er wanneer wij mensen hèt licht willen zijn, snel de ander veroordelen, kwaadspreken, eigenlijk zelf de dienst willen uitmaken en bepalen wat er wel en wat er niet moet gebeuren?
Eva en Adam kozen ervoor om als God te willen zijn en de duisternis van schaamte, angst voor God, boosheid, veroordeling van elkaar kwam over hen heen als een verstikkende deken.
Maar God zocht Adam en Eva op. Hij zag ze in hun zelfgekozen moeiten en vroeg: ‘Waar ben je?’


Nog steeds zoekt God ons op in onze ‘duisternis’ en roept: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn  en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’(Mattheus 11:28)


In Jesaja 9:1 staat: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij, die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.’ In 1 Joh.1:5 staat: ‘God is Licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.’ Als Zijn Lichtdrager heeft God de mens naar Zijn beeld geschapen. Een prachtige lichtgevende mozaïek kun je wel zeggen.


Hoe ziet die mooie mozaïek bij ons eruit? Zijn er naast lichtgevende ook duistere steentjes? Bijvoorbeeld: ‘Ik ben niets waard, God houdt niet van mij, of die bepaalde zonde blijf ik koesteren, dat ene geheim vertel ik niet, ik zal zelf wel de baas zijn over mijn verlangens, enz.
Brengen wij onze duistere kanten bij Jezus?  Bidden wij om Zijn Licht, Zijn vergeving en Zijn heling? Willen we dit? Het alternatief is: de eeuwige duisternis. Of kiezen wij voor het leven in het Licht en belijden wij: Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.(Psalm 119:105). Dan wacht  ons een heerlijk perspectief: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. De volken zullen in Gods luister leven.’(Openb.21:3,4 en 24).


Heerlijk dat wij in deze donkere dagen naar dit Levenslicht mogen uitzien!

 

Gods zegen en nabijheid.

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl   

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.