Meditatie van Japke de Kraker - Deel 70

Gepubliceerd op 22 december 2021 om 12:00

Engelen online…

 

Deze keer gaat de online-boodschap over Engelen die midden in de nacht een magistrale boodschap aan eenvoudige herders te Bethlehem doorgeven.
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias.’ Bij deze engel voegt zich een grote groep engelen. Ze zingen: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’


Wat mag deze boodschap in een tijd van coronabesmettingen betekenen? Komt God Zelf dichterbij en brengt Hij zo het herstel van het nieuwe paradijs op aarde? Inderdaad,  Advent krijgt wereldwijd voet aan grond  in de geboorte van Jezus Christus. Een hemelse legermacht landt op het oorlogsgebied: de aarde.


Er wordt vrede naar deze gebroken aarde gebracht, zingen de engelen. En wij mensen, geteisterd door oorlogen, kanker, corona, zonde en angst mogen het allemaal horen:  Wees niet bang.
De vrede wordt door het kind in de kribbe in ons bestaan binnengebracht! Nu gaat de wereldheerschappij van de satan kantelen. Het kwaad wordt overstemd door het Evangelie.
Iedereen moet het horen. Elke kerstviering brengt Jezus terugkomst op aarde dichterbij!


Blijf Kerst vieren, want Jezus tweede komst op aarde zal gebeuren. Wij verwachten een gegarandeerd vredesrijk. In de kerken en online klinkt dit Engelennieuws!
Zelfs de hemellichamen vertellen van het grote nieuws: Een stralende ster die wijzen uit het Oosten op gang brengt  om de pasgeboren Koning der Koningen eer te geven.


Wolken veroorzaakt door corona kunnen ons zicht belemmeren op de redding die op Golgotha een feit is geworden.  Laten we nooit twijfelen aan de heilsfeiten. Niet aan de boodschap van sterren en engelen, niet aan de tweede komst van onze Redder.

 

Houd goede moed en heb lief!

 

Gezegende Kerstdagen.

 

Meeleven met mensen die op vlucht zijn, zie: www.japkedekraker.nl

Japke de Kraker-van Abbema

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.