Meditatie van Japke de Kraker - Deel 71

Gepubliceerd op 5 januari 2022 om 13:28

Leven in het nieuwe jaar

 

In het begin was alles goed. Er was geen angst voor de dood, geen pijn of verdriet.
Paradijselijke vrede mocht er zijn.
Wanneer we zingen: ‘HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt U Uw Naam op aarde uitgeschreven, machtige God, U die uw majesteit in de hemel over ons hebt uitgebreid.’ (Psalm 8.) Dan ervaren we iets van de heerlijke verbondenheid van God met ons.


Openbaring 12 vertelt ons over de vrouw…
Eva wordt aangevallen in het paradijs en ze bezwijkt voor de verleiding van de satan en met haar ook Adam. En wij zijn als Eva…
Maar God geeft haar een belofte. De Redder komt en verslaat de draak. (Genesis 3 :15) Deze belofte van redding geldt ook voor ons.
Maria heeft dezelfde tegenstander als Eva, wanneer ze op het punt staat te bevallen. Maar Jezus wordt geboren en Jezus betaalt onze schuld. De schuld van alle gelovigen: de kerk. Ook deze Bruid wordt belaagd door de duivel, wanneer hij haar mee wil sleuren naar de ondergang. Maar de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd (Openbaring 12:16).


We leven in 2022 het jaar van onze HEER.
Hoe zit het met onze angst voor de dood? Hoe ondergaan wij pijn of verdriet?
Maken wij van de slang een vernietigende draak, die ons verslinden wil?
Staren wij ons blind op coronamaatregelen, op ernstige ziekte en pijn, op gemis, op een onzekere toekomst als vluchteling, op bedreigingen, wanneer je als ex-moslim(a) voor Jezus Christus kiest?


De satan wil graag dat ons geloof in Jezus Christus als enige Redder verpietert. Zijn complot theorie bestaat uit ‘Je laten verslinden door geniepige tactieken.  Het begon al in het paradijs: ‘Je zult als God zijn, wanneer je van die vrucht neemt!’ Hoogmoed, afleiding van wat werkelijk belangrijk is in ons leven, zelf gecreëerde afgoden.


Maar dank aan onze machtige God. Hij bewaart Zijn kinderen.
‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?’ Romeinen 8: 31 en 32. In vers 35: ‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?’ , vers 38 en 39: ‘ Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de Schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ 


Geborgen in Jezus zijn wij op weg via de woestijn naar het hemels Vaderland.

 

Gods zegen en nabijheid gewenst.

Hartelijke groet,

Japke de Kraker

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.