Meditatie van Japke de Kraker - Deel 72

Gepubliceerd op 20 januari 2022 om 09:39

Wie is niet besmet?

 

Allerlei vormen van besmetting kun je oplopen.
Besmetting met het corona-virus is wereldwijd. Het overkomt heel veel mensen, ook ons.
Maar besmetting met een vooroordeel-virus overkomt ook bijna alle mensen.  Hoe gaan wij dan in quarantaine?  Is dit nog mogelijk?
Wanneer je een vooroordeel of een oordeel over iemand koestert, is de vrede verdwenen en wordt puurheid en reinheid t.a.v. de ander heel moeilijk.


Toen Adam en Eva in het paradijs aten van de verboden vrucht, gingen zij op Gods troon zitten en trokken het oordeel naar zichzelf toe. Zij zouden zelf wel uitmaken wat goed en wat kwaad is.
Dit naar ons zelf toetrekken wat het oordelen en beoordelen betreft, zit in ons ‘bloed’.
Ieder heeft bijvoorbeeld een mening over de kerk, de kerkgangers, de leiders enz. Terwijl er in Gods Woord staat: ‘Niet aan ons is het oordeel, maar alleen aan Hem!’, ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.’ In Romeinen 2:1b staat: ‘Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.’

Heeft onze beoordeling te maken met Gods liefdesregels in de tien geboden, in de Bergrede?


Wat mensen in de coronatijd doen, zien we om ons heen. Staat liefde voor de medemens, de schepping centraal? Ook kan zelfveroordeling in deze tijd desastreus kan zijn, wanneer we zien naar het hoog aantal jongeren die depressief zijn. Verder: de ontstellende toename van vluchtelingen…


Is er nog een uitweg mogelijk?
Een voorval in Gods Woord. Een man, aangetast door een fatale huidziekte, denk aan lepra, komt bij Jezus. Hij is onrein, mag niet naar de tempel (kerk), moet in een isolement leven. Geen tijdelijke quarantaine, maar voor altijd afgezonderd van de leefgemeenschap. Hij valt op zijn knieën en smeekt Jezus: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Het wonder gebeurt. Jezus raakt hem aan en zegt: ‘Ik wil het, word rein.’


David voelt zich ook onrein nadat de profeet Nathan bij hem geweest is. En hij schreeuwt het uit in Psalm 51: ‘Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.’


Wie is onrein? Allemaal moeten wij gered worden van onreinheid in denken en doen.
Allemaal moeten wij net als die lepra patiënt Jezus smeken: ‘Maak mij rein?’
Allemaal moeten wij net als David het uitroepen: ‘Reinig mij van mijn zonden!’
En dan vindt het onverdiende geluk plaats. Jezus strekt Zijn hand uit naar die zieke, maar ook naar mij, melaats vanwege mijn zonden: tekortkomingen in liefde, ik gerichtheid, vooroordelen… Hij redt David, maar ook ons, wanneer wij Hem erom smeken
Jezus reinigt ons met Zijn bloed! Zijn genade is onvoorwaardelijk

Gods zegen en nabijheid gewenst.
Hartelijke groet,

Japke de Kraker 

 

Meeleven met vluchtelingen?  Zie: www.japkedekraker.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.